تبلیغات
were all alone tonight - 002
002
سلام سلام
 میناسان امروز داشتم عر میزدم که کمبود فیلم پیداکردم و اینا برا همین نشستم ددپول دورو دوباره دیدم(چون همین دیروز گیمشو تموم کرده بودم و توفازش بودم)
بعد یهو یادم افتاد ای وای من ارشیو او اس دیای اینیکیو یادم رف کامل کنم 
برا همین رفتم دنبالش
خب یه ترکش به اسم Ashes از Celine Dion خیلی به دلم نشست برا همین براتون میذارمش
برای دانلود رو عکس زیر بزنین


دانلود اهنگ Ashes از Celine Dion اهنگ فیلم ددپول 2 deadpool


برای دیدن لیریکس و ترجمه آهنگم میتونین به ادامه مطلب برین
اگرم درخواستی اهنگی چیزی داشتین تو نظرات یا هرجای دیگه بهم بگین خوشحال میشم کمکتون کنم


What’s left to say?

چه چیزی از قلم افتاده؟
These prayers ain’t working anymore
دیگر این دعاها جوابگو نیستن
Every word shot down in flames
تمام جمالت توی شعلههای آتش از بین میرن
What’s left to do with these broken pieces on
the floor?
با آن تکههای شکسته روی زمین چه کار دیگهای انجام دهیم؟
I’m losing my voice calling on you
دارم سر صدا کردن تو صدایم را از دست میدهم
Cause I’ve been shaking
چون من دارم میلرزم
I’ve been bending backwards till I’m broke
دارم تا به مرز شکستن به پُشت خم میشوم
Watching all these dreams go up in smoke
و تمام اون آرزوها رو نگاه میکنم که در حال سوختن هستن
Let beauty come out of ashes
بگذار زیبایی از خاکستر بیرون آید
Let beauty come out of ashes
بگذار زیبایی از خاکستر بیرون آید
And when I pray to God all I ask is
و وقتی که از خدا یک درخواست میکنم
Can beauty come out of ashes?
ازش میخواهم که بگذارد اون زیبایی از خاکستر بیرون بیاید
Can you use these tears to put out the fires in
my soul?
میتونی از این اشکها استفاده کنی و آتش درونم ر خاموش
کنی؟
‘Cause I need you here, woah
چون نیاز دارم اینجا باشی
‘Cause I’ve been shaking
چون من دارم میلرزم
I’ve been bending backwards till I’m broke
دارم تا به مرز شکستن به پُشت خم میشم
Watching all these dreams go up in smoke
و تمام اون آرزوها را نگاه میکنم که در حال سوختن هستن
Let beauty come out of ashes
بگذار زیبایی از خاکستر بیرون آید
Let beauty come out of ashes
بگذار زیبایی از خاکستر بیرون آید
And when I pray to God all I ask is
و وقتی که از خدا یه درخواست میکنم
Can beauty come out of ashes?
ازش میخوام که بذاره اون زیبایی از خاکستر بیرون بیاد
Can beauty come out of ashes?
ازش میخوام که بذاره اون زیبایی از خاکستر بیرون بیاد

[ دوشنبه 19 شهریور 1397 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ CT ] [ comments () ]
آخرین مطالب