تبلیغات
were all alone tonight - 017
017
Image result for Haunted house gerard way


اومایگاااددد
معجزه قرن اتفاق افتاد
جرارد اهنگ داد و من نمیدونم دیگه چیجوری میتونم با این حنجره جر
 رفتم از جیغ و فریادایی سرشار از جمله
بیبی یور عه هانتد هوس
 خوشحالیمو بیان کنم
برای دانلود -اینجا- کلیک کنین^^
+یادتون نره همراه با نعره های کلاسیک رو به خشن جامه بدرین
++برای خوندن لیریک ادامه مطلب[Chorus]
*Baby, you're a haunted house
Better find another superstition
We're gonna stay in love somehow
'Cause, baby, you're a haunted house now

[Verse 1]
And your heart will stay forever
And I'd like to be waiting with you
When your last remains are few
In the dark, we dance together
We're gonna stay in love somehow

[Chorus]
Oh, Baby, you're a haunted house
Better find another superstition
And days are always making you blue
'Cause, baby, you're a haunted house now

[Verse 2]
Better find another superstition
And the nights, they last forever
In the dark, we laugh together
'Cause the misery's funny to you

[Chorus]
Oh, Baby, you're a haunted house
I'll be the only one who likes the things you do
We're gonna stay in love somehow
'Cause, baby, you're a haunted house now

[Bridge]
I'll be the ghost inside your head when we are through
Baby, you're a haunted house
Sometimes you scare me, but I come around to you
I'll say hello, hello, (hello)
[Chorus/Outro]
And I'll find a way to scare you too
'Cause, baby, you're a haunted house
Better find another superstition
We're gonna stay in love somehow
'Cause, baby, you're a haunted house now

Oh, Baby, you're a haunted house
Better find another superstition
Baby, you're a haunted house now*
You better go and take a bow
Baby, you're a haunted house

[ پنجشنبه 10 آبان 1397 ] [ 08:44 ب.ظ ] [ CT ] [ comments () ]
آخرین مطالب